IV Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję
„Ekologia człowieka”, która odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2020 roku
w Sandomierzu i Tarnobrzegu. Szczegółowe informacje są zamieszczone w
ogłoszeniu

http://unikonferencje.pl/konferencja/10955-iv-miedzynarodowa-konferencja-ekologia-czlowieka-the-4th-international-conference-human-ecology

a kolejne, wraz z dalszymi komunikatami, będą zamieszczane na stronach
internetowych Sekcji Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników
im. Kopernika

http://www.hbpl.ptpk.org/
http://www.hbpl.ptpk.org/indexang.html

Skrócony opis wcześniejszych edycji jest zamieszczony na stronie

http://ptpk.org/konferencje.html