IV Międzynarodowa Konferencja „Ekologia człowieka”

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na IV
Międzynarodową Konferencje „Ekologia człowieka”, która odbędzie się 4 i
5 czerwca 2020 roku w Sandomierzu i Tarnobrzegu. Jest to główna
konferencja Sekcji Ekologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
organizowana co dwa lata we współpracy z uczelniami oraz innymi
towarzystwami naukowymi. W 2014 roku miejscem spotkania była Łódź, w
roku 2016 – Szczecin (http://ekoczlowiek.zut.edu.pl/) a w 2018 – Lublin
(http://ptpk.org/konferencje.html). Przewodniczącą komitetu
organizacyjnego w roku 2020 jest Pani dr hab. Anna Szylar, prof. PUZ,
prezes Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

Ekologia człowieka jest nauką interdyscyplinarną, wiążącą m.in.
ekologię, geografię, antropologię, psychologię, etnolingwistykę,
socjologię i epidemiologię. W ujęciu konsiliencyjnym, w formie tej
konferencji, pozwala przedstawicielom różnych nauk rozwiązywać wspólne
problemy. Mam nadzieję, że inicjatywa ta będzie interesująca dla
przyrodników i medyków oraz badaczy kultury ludzkiej i jej dziejów.
Każda edycja konferencji obejmuje cały zakres ekologii człowieka a
dodatkowo do szczegółowego omówienia w roku 2020 wybrano kilka grup
problemów pod następującymi hasłami:

1) Antropocenozy ekosystemów świata, kultura w środowisku przyrodniczym,
rozwój społeczno-gospodarczy
2) Zdrowie człowieka, styl życia, psychologia zdrowia i komunikacja
międzyludzka
3) Choroby uwarunkowane środowiskowo
4) Metody statystyczne w badaniach populacji ludzkiej i środowiska życia
człowieka
5) Historia i dydaktyka ekologii człowieka

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników nauki, doktorantów i
studentów zainteresowanych w/w tematyką, reprezentujących nauki
przyrodnicze, rolnicze i medyczne, geografię, historię, etnografię i
etnologię, pedagogikę, filozofię, statystykę oraz inne nauki zajmujące
się problematyką ekologii człowieka.

Szczegółowe informacje o konferencji są zamieszczone na stronie
internetowej Sekcji Nauk o Człowieku (Sekcji Biologii Człowieka)
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
(http://www.hbpl.ptpk.org/).

Najbliższe stacje kolejowe to Sandomierz i Tarnobrzeg – dojazd pociągiem
możliwy z Warszawy, Radomia, Lublina, Stalowej Woli, Rzeszowa i
Przemyśla. Miasta Sandomierz i Tarnobrzeg bezpośrednio ze sobą graniczą.