III Etap rejestracji SKN

Drodzy Studenci!
Zakończyliśmy II etap rejestracji Studenckich Kół Naukowych na rok akademicki 2016/2017. Czas na III etap:
Przewodniczący Kół po otrzymaniu przez nas maila z formularzem rejestracji Koła są zobowiązani dostarczyć go do naszej siedziby do 9.01.2017r. Do formularza muszą być dołączone dowody wpłat wszystkich członków Koła, oraz musi on zostać podpisany przez Opiekuna.
Zarząd STN PUM