I Wernisaż Prac Plastycznych podczas 50 Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych

Serdecznie zapraszamy do wystawienia swoich prac na I Wernisażu Prac Plastycznych podczas 50 Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, która odbędzie się 13-15 marca 2020r.
🔹Temat przewodni to: „Wpływ sztuki na rozwój medycyny w ostatnim półwieczu”.
🔹Prace można nadsyłać na adres: ul. Rybacka 1, Szczecin 70-200, z dopiskiem: STN Wernisaż. Możliwe jest również dostarczenie prac plastycznych osobiście do członka zarządu STN poprzez wcześniejszy kontakt na mediach społecznościowych.
🔹Technika wykonania oraz format prac: dowolne.

🔹Termin nadsyłania prac: 28 lutego 2020r.
🔹Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy prace.

🔹Do zgłoszonych prac prosimy dołączyć następujące informacje: imię, nazwisko oraz tytuł pracy.