5. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych

ENGLISH VERSION BELOW

Studenckie Towarzystwo Naukowe Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ma przyjemność zaprosić na L Ogólnopolską i V Międzynarodową Konferencję Studentów Uczelni Medycznych dla studentów i młodych naukowców.

Udział w konferencji to niepowtarzalna okazja do prezentacji wyników badań i najnowszych osiągnięć oraz poddania ich ocenie ekspertów ze świata medycyny.
W trakcie konferencji uczestnicy mają także możliwość wysłuchania konstruktywnych opinii i sugestii oraz ciekawych dyskusji.
Jest to również idealny sposób na poznanie innych młodych naukowców, wymianę doświadczeń, pomysłów czy inspiracji.

Sesje:
– Nauk podstawowych
– Stomatologiczna
– Nauk o zdrowiu
– Niezabiegowa
– Zabiegowa
– Plakatowa dla doktorantów
– Case report (zabiegowa, niezabiegowa, stomatologiczna)

Rejestracja abstraktów do 31.01.2020r.

Już teraz weź udział w wydarzeniu i bądź na bieżąco ze wszystkimi najważniejszymi informacjami!

Do zobaczenia w Szczecinie!

Więcej na: stnpum.wixsite.com/konferencja

The Student Scientific Society of the Pomeranian Medical University in Szczecin is pleased to invite you to the 50th Polish and 5th International Medical Student’s Conference for students and young doctors.

Participation in the conference is a unique opportunity to present the results of researches and the recent developments and evaluating them by experts from the world of medicine.
During the conference participants also have the possibilty to hear constructive opinions as well as interesting discusions.
The conference is also the perfect way to meet other young scientists, exchange experience, ideas or inspirations.

Sessions:
– Basic sciences
– Dentistry
– Health sciences
– Non-surgical
– Surgical
– Poster for PhD students
– Case report (internal medicine, surgery, dentistry)

Deadline for abstracts registration: 31/01/2020

Click ‚going’ in the event now and stay up to date with all the most important information!

See you in Szczecin!

See more: stnpum.wixsite.com/konferencja/english