Rejestracja Kół Naukowych 2016/17

I ETAP
Polega na zgłoszeniu drogą mailową studentów, którzy byli przewodniczącymi SKN, działali w SKN i zostali wybrani przewodniczącymi na rok akademicki 2016/2017, bądź też chcieliby stworzyć nowe SKN. Osoby te, po wcześniejszej konsultacji z Opiekunem Koła muszą przesłać zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2016 za pomocą formularza:
https://goo.gl/forms/Juk5PaxtWmy020123